Hoppa till innehållet
GI i Malmö
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Projekt med fokus på samhällsplanering beviljat

Publicerad: 15 maj 2020

Inom Formas utlysningen Samhällsplanering för hållbar omställning har Maria Viklander, LTU, i ett första steg beviljats planeringsbidrag för att i samarbete med Östersunds kommun och VA SYD i höst söka steg 2 för projektet ”Övergång till hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse”.

Projektet syftar till att ge förslag hur fysisk planering kan bidra till att nå en hållbar daghantering i områden där befolkningstillväxt och urbanisering, en åldrande konventionell (vatten-)infrastruktur med minskande prestanda och ett förändrat klimat utgör många utmaningar, både lokalt och globalt. Projektet kommer att använda sig av Water Sensitive Urban Design (WSUD) som är ett holistiskt koncept för att skapa en hållbar urban dagvattenhantering genom att återställa naturliga processer och en living lab metod i två kommuner.

Projektet bidrar dessutom till att uppnå flera av de svenska miljökvalitetsmålen och FN: s mål för hållbar utveckling.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser