Hoppa till innehållet
RÖK2023
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rörnät och Klimat 2023

Publicerad: 30 mars 2023

Årets konferens om Rörnät och Klimat gick av stapeln i Göteborg den 21-22 mars 2023.

Henrik Kant från Göteborgs stad, och Ulf Tysell, NSVA, presenterade de visioner som de arbetar med för Göteborg respektive Helsingborg. I Göteborg är fokus mycket på att minska effekterna av kraftiga regn och höjda vattennivåer medan man i Helsingborg fokuserar på att utveckla nya lösningar för att sortera ut BDT-vatten för att minska behovet av att bygga ut den existerande ledningsinfrastrukturen och nyttiggöra vattnet samt möjliggöra cirkulation av näringsämnen från toaletterna. Pär Blomqvist gav en historisk tillbakablick om hur det gick till när VA blev en allmän angelägenhet.

Under de två dagarna gavs också presentationer om investeringar, digitalisering, vattenförbrukning och klimat. Nicke Grahn från Dorotea kommun presenterade förslag från SKRs programberedning för hållbar omställning, som syftar till att ge konkreta förutsättningar för att klimatanpassa kommunerna på riktigt. Ett av förslagen fokuserar på att ändra lagen så att klimatåtgärder kan finansieras genom VA-avgiften. Anledningen till att beredningsgruppen har landat i detta förslag är bland annat ett sätt att få fastighetsägare att betala för klimatåtgärder, även om man inte är skriven på orten. Detta är särskilt viktigt för skärgårdskommuner och fjällkommuner med många fritidshus men få permanent bosatta skattebetalare.

Bland deltagare fanns även Annelie Hedström och Emmanuel Okwori från Dag&Nät som också bjöd på information om senaste nytt inom Dag&Nät i sin monter.

Slutligen en hälsning från författaren August Strindberg:
”Jag har i egenskap av smutsförfattare särskilt studerat klosetterna på hotellen. Den mest glänsande uppfinningen träffade jag i Hamburg. Där träckade man in något som liknade en soppskål och när man tittade sig om så var där ingenting att se, oaktat att man kunnat svära på att man nedlagt ett par meter; skålen var så fin efter förrättningen att man kunnat äta äkta sköldpaddssoppa ur den; dock hördes intet vattenskvalp såsom i Stralsund där fjölen gav efter när man satt sig och ett strömmande vatten börjande gå. Det var ett fullständigt trolleri.”

 

Kontakt

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori, Doktorand

Telefon: 0920-493311
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser