Hoppa till innehållet
SP9
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

SPN9 i Aalborg, Danmark 27-30 augusti 2019

Publicerad: 4 september 2019

SPN9 är en internationell IWA avlopps- och ledningsnätskonferens som återkommer vart tredje år. Årets upplaga pågick i fyra dagar i Aalborg, Danmark.

Det arrangerades tre workshops och ett par presentationer med fokus på olika aspekter av avloppshantering. Särskild uppmärksamhet ägnades åt biologiska och kemiska avloppsprocesser i år, med djupgående diskussion om kontrollen av skadlig gas som produceras i avloppssystemet.

Sex personer från Dag&Nät deltog i denna konferens och hade fruktbara diskussioner med forskare, företag och VA-organisationer.

Staff at SP9

Lian Lundy, Dag&Nät samt Middlesex Univeristy/London, presenterade resultat om riskbedömning av urladdning av vattenkremering (i UK) i avloppssystemet.

Youen Pericault, Dag&Nät vid LTU, presenterade en pågående studie om förbättrade överlevnadsfunktioner för rörledningar genom att ta hänsyn till tidigare koordinerad ledningsförnyelse.

Ivan Milovanovic hade en posterpresentation som förklarade hur en sedimentationsraster förbättrar sedimentationen i dagvattenanläggningar.

Lian Lundy

Lundy, Lian - Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ivan Milovanovic

Ivan Milovanovic, Doktorand

Telefon: 0920-493968
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser