Hoppa till innehållet
Små flexibla avloppslösningar

Små flexibla avloppslösningar

Publicerad: 30 november 2015

När Sverige och Europa förändras på grund av klimatförändringar och urbanisering måste äver våra åldrande system för infrastruktur uppdateras. Forskare vid Luleå tekniska universitet undersöker små flexibla avloppslösningar jämfört med dagens centraliserade avloppssystem i industriländerna.

Systemförändringar kan också bestå i återanvändning av behandlat avloppsvatten och implementering av vattensnåla anordningar eller källsorterande system.

–  Källsorterande system används väldigt lite trots att de har en god potential för återvinning av näringsämnen, säger Inga Herrmann, forskare och universitetslektor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Målet med detta projekt är att utvärdera små avloppssystem med avseende på deras hållbarhet och tålighet både från ett ingenjörsvetenskapligt, ett historiskt och ett socialt perspektiv.

–  Vi jämför olika traditionella avloppssystem med varandra och med decentraliserade och  källsorterande lösningar med så kallad multikriterieanalys. Målet är också att studera vad  vad som kan möjliggöra implementeringen av mera hållbara system. Detta genom att analysera branschtidskrifter och vattenpolicyn samt genom att föra intervjuer i kommuner, säger Inga Herrmann.

Projektet finansieras av Formas och är ett samarbete mellan forskargrupperna inom VA-teknik och Teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet samt Hallvard Ødegaard, professor emeritus vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528