Hoppa till innehållet

Stort byggpris till tre professorer

Publicerad: 29 april 2015

Maria Viklander, Milan Veljkovic och Mats Emborg är namnet på tre professorer vid Luleå tekniska universitet som på onsdagen fick ta emot Sigge Thernwalls stora byggpris. Bland totalt 8 pristagare fick de vara med och dela på den icke föraktliga prissumman på en miljon kronor från ett av Sveriges största pris inom bygg och anläggning.

Priset delades ut på Chinateatern igår kväll under högtidliga former. Prissumman på 1 miljon kronor fördelas mellan de åtta pristagarna.

–  Jag är lite chockad, väldigt glad och mycket tacksam över att jag blivit nominerad, att den som nominerat mig tagit sig tid till det och att jag fått pris. Att VA-området uppmärksammas gör mig också väldigt glad. För att klara av framtidens utmaningar måste vi arbeta mer integrerat inom samhällsbyggnadssektorn samtidigt som vi behöver få en närmare koppling mellan forskningen och den praktiska användningen, säger Maria Viklander, Professor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

 

Maria Viklander, VA-teknik, Luleå tekniska universitet - 250 000 kr

Maria Viklander tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att hon i nära samband med behovsägare bedrivit forskning som bland annat har lett till förbättrad snöhantering i ett flertal kommuner. Hennes arbete har medverkat till att gröna dagvattenlösningar kommer till större användning, inte minst i Sverige, vilket i sin tur bidrar till att minska samhällets kostnader för översvämningar, samt bidrar till att minska miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag.

Milan Veljkovic, Stålbyggnad, Luleå tekniska universitet - 100 000 kr

Milan Veljkovic tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han har utvecklat brandingenjörsutbildningen i Luleå samt för att han med ett brett europeiskt kontaktnät initierat och genomfört ett stort antal EU-projekt som bidrar till att effektivisera stålbyggandet.

Mats Emborg, Konstruktionsteknik, Luleå tekniska universitet - 100 000 kr

Mats Emborg tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sitt mångåriga och internationellt framgångsrika arbete med att utveckla härdningsteknologi för betong, nya självkompakterande och mer miljöeffektiva betongkvaliteter, samt armering med fibrer.

Om Sigge Thernwalls Stora Byggpris

Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramböll. Efter sin bortgång 1984 donerade han en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramböll Sverige AB. Fondens styrelse har i uppdragit att för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utse en eller flera pristagare.

Andra pristagarna var Berit Balfors och Bo Olofsson, Kungliga Tekniska högskolan, 50 000 kr vardera. Costin Pacoste, ELU konsult fick 100 000 kr. Ali Farhang, Expert inom brokonstruktioner på Ramböll, som mottog 100 000 kr.