Hoppa till innehållet
Drizzle Workshop Almedalen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort intresse i Almedalen för dagvatten som resurs

Publicerad: 10 juli 2019

Under årets Almedalsvecka deltog DRIZZLE i seminariet ”Dagvatten som en resurs”. Seminariet som arrangerades av LTU, NCC och Tyréns var i det närmaste fullsatt.

Birgitta Olofsson, FoU-chef Tyréns samt styrelseledamot i DRIZZLE, som var en av talarna bad dem i publiken som arbetar med stadsplanering respektive VA att räcka upp handen, och det visade sig vara ca hälften av vardera.

  • Både roligt och viktigt att vi även lyckades locka stadsplanerarna till seminariet. Fackmässigt finns de som kan dagvatten främst i VA-sektorn, men för att dagvatten verkligen ska hanteras som en resurs krävs att fler professioner involveras i beslutsprocessen, säger Birgitta Olofsson, Tyréns.

Allt fler stadsmiljöer utformas så att dagvattnet hanteras ovan mark, fördröjs och renas, samt används som en resurs som berikar bebyggelsemiljön beträffande upplevelser, rekreation och naturvärden, men det innebär även utmaningar.  

  • För att dagvatten ska kunna hanteras som en resurs krävs mer kunskap om både dagvattenreningsanläggningars funktion och reningsprocesser. Vår industridoktorand Robert Furén utvärderar därför funktionen hos s k gröna reningslösningar, dvs han utvärderar bl a renings- och fördröjningsfunktionen för biofilter i Stockholm, säger Hans Säll, Affärsutvecklingschef NCC Infra och vice ordförande i DRIZZLE.

Under ledning av moderator Ulf Kamne medverkade även Lena Goldkuhl, centrumkoordinator DRIZZLE, samt Pär Öhrn Sagrelius, Tyréns industridoktorand i diskussionen om hur dagvatten kan användas på bästa sätt för att bygga morgondagens samhälle, medan regnet passande nog vräkte ned utanför. För mer information om DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering: www.ltu.se/drizzle

Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser