Hoppa till innehållet
Suna
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Suna Ekin Kali anställd som doktorand i VA-teknik

Publicerad: 9 juni 2022

Suna Ekin Kali anställdes som doktorand i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet i april 2022. Hennes forskning fokuserar på att undersöka dagvattnets påverkan på recipienten och modellering av dagvattenkvalitet

Suna kommer att genomföra ett antal provtagningar av recipienter på tre orter med olika befolkningstäthet i Sverige för att undersöka avrinningens påverkan på recipientens vattenkvalitet. Proverna kommer att analyseras för mikroplast, metaller, näringsämnen, PAH, PFA, ftalater, tennorganiska föreningar, alkylfenoler och flera stödparametrar (pH, konduktivitet, grumlighet och suspenderade fasta ämnen).

Dessutom kommer hon att arbeta med ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att undersöka olika scenarier för hållbar dagvattenhantering med blågrön infrastruktur. Hennes roll i detta projekt blir att sätta upp en modell för att analysera scenarierna kring vattenkvalitet.

Suna har en Master of Science i miljöteknik med fokus på miljömodellering och vattenresurser från Drexel University, Philadelphia, USA. Hennes masterstudier var inriktade på att i modellerna inkludera effektiva riktlinjer för hantering av vattendrag för att uppskatta tillgången på vattenresurser under förändrad markanvändning och klimatförändringar i Schuylkill River avrinningsområde.

 

Suna Ekin Kali

Suna Ekin Kali, Doktorand

Telefon: 0920-492388
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser