Hoppa till innehållet
svampen.png
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Svampen” tar hand om stora dagvattenvolymer

Publicerad: 19 juni 2019

Hur kan stora mängder dagvatten tas om hand i bebyggda områden där utrymme är en bristvara? Detta är en fråga som forskare i kompetenscentret DRIZZLE vill besvara i ett projekt med arbetsnamnet ”Svampen”.

Visionen är att utveckla dynamiska lagringslösningar (både ovan och under jord) för tätbebyggda områden där utrymmet är begränsat. Dessa lösningar innefattar porösa material som likt en tvättsvamp ska absorbera, lagra och fördröja dagvatten för att minska på trycket i ledningsnätet vid kraftig nederbörd. När nederbörden upphör ska vattnet sedan avdunsta eller kontrollerat avledas medan materialet krymper ihop igen för att bli redo att ta emot nästa skyfall.

Under projektets första år har vi jobbat med att teoretiskt undersöka olika lösningar med material som vid kontakt med vatten inte bara sväller, utan även styvnar. Vi har flera intressanta idéer som vi ska jobba vidare med. Olika aspekter som bland annat dagvattenkvalitet och kvantitet, placering, drift och underhåll måste kartläggas eftersom det kommer att påverka materialets funktion. Den viktigaste aspekten är dock att lagringslösningarna är fysikaliskt rimliga och för att säkerställa detta så tar vi fram teoretiska modeller som beskriver vattnets flödesprocess inuti materialet.

När vi har en grundlig förståelse för detta i teorin blir nästa steg att hitta lämpliga material och göra laboratorieförsök. I nuläget jobbar vi med en konceptartikel där vi kommer att presentera och förklara våra idéer och föreslagna lösningar.

Sofia Larsson

Larsson, Sofia - Biträdande professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492421