Hoppa till innehållet
rapport kunskapssammanställning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svenskt Vatten rapport om dagvattenkvalitet ute nu

Publicerad: 19 februari 2019

Svenskt Vatten rapporten 2019-2 är en kunskapssammanställning om dagvattenkvalitet som nyligen har publicerats. Den sammanställer internationella forskningsresultat om källor till dagvattenföroreningar samt föroreningarnas koncentration, mängd och variation mellan platser och årstider.

Rapporten beskriver vad man bör tänka på vid utformning av provtagningsprogram och vid val av modellverktyg, och den diskuterar effekter på hälsa, miljö och samhälle samt vilka regelverk och riktlinjer som finns. Rapporten är författad av medarbetare från VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.