Hoppa till innehållet
Bästa examensarbete 2017 – Ida Sandström, Luleå tekniska universitet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svenskt vattens pris för bästa examensarbete 2017 – Ida Sandström, Luleå tekniska universitet

Publicerad: 12 april 2017

Svenskt vatten har instiftat ett pris till bästa examensarbete inom VA-området för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Ida Sandström, som studerat civilingenjör naturresursteknik med inriktning miljö och vatten, får priset för "Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning”.

– Att Ida Sandström fått pris för bästa examensarbete visar att vi på Luleå tekniska universitet har ambitiösa och duktiga studenter. Det visar också att den utbildning våra studenter får hos oss bidrar till att de kan genomföra studier som  ligger i framkant, säger Lisa Dahlén, utbildningsledare  för civilingenjör naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering:

"Det arbete som sammantaget bäst klarar kriterierna. Välskrivet och intressant examensarbete med en klar ansats och ett bra genomförande som är lätt att följa i rapporten."

Examensarbetet handlar om ett aktuellt ämne, hur vi tryggar vattenförsörjningen på bästa sätt och visar på en metod för att göra ett riktigt val bland de alternativ som finns. Juryn för Svenskt vattens pris anser att Ida Sandströms examensarbete har både ett nyhetsvärde och relevans för VA-branschen. Många kommuner är i läget där en vattenbrist börjar visa sig (vilket inte har skett tidigare) och många kommuner behöver därför arbeta med en mer långsiktig lösning på vattenförsörjningen. Examensarbetet visar en bra metod för att kunna underlätta detta arbete. Genom att arbete utförts i en VA-organisation är det verklighetsnära.

– Det här var en stor och glädjande överraskning! Jag känner mig stolt att få ta del av det här priset. Att mitt arbetet var bland i topp tre inom området var bara det en väldigt glädjande nyhet, men att jag även skulle vinna var inget jag hade väntat mig, säger Ida Sandström som numera arbetar som VA- och dagvattenutredare på WSP Group.

Prisutdelning

Priset, fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr, delas ut på Vattenstämman i Karlstad 16-17 maj. Svenskt vatten vill genom priset bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

Vill du komma i kontakt med Ida Sandström så nås hon på ida.sandstrom@wspgroup.se. Handledare för examensarbetet har varit biträdande professor Annelie Hedström.

Examensarbetet

Relaterat

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309

Taggar