Hoppa till innehållet
dagvatten-ltu
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Syntesrapport om dagvattenhantering

Publicerad: 6 april 2023

Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet har beviljats 1,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att ta fram en syntesrapport som ska sammanställa forskningen inom dagvattenhantering med fokus på dagvattens påverkan på recipienten, design och implementering av reningsanläggningar samt drivkrafter och samhällsacceptans för hållbar dagvattenhantering.

Projektet sker i samarbete med SLU i Alnarp och dessutom kommer representanter från miljö- och VA-organisationer från myndigheter runt om i Sverige att medverka i en referensgrupp som följer projektet och ges möjlighet att komma med inspel i hur rapporten utformas för att säkerställa relevansen. Rapporten ska vara klar hösten 2024.

Heléne Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser