Hoppa till innehållet
Jenny Palmenäs and Daniela Backlund
Jenny Palmenäs and Daniela Backlund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Termisk vattenavsaltning med industriell spillvärme

Publicerad: 30 juni 2017

Daniela Backlund och Jenny Palmenäs som har läst Miljö och Vatten på civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik har nu färdigställt sitt examensarbete. Det handlar om hur bräckt Östersjövatten kan avsaltas med hjälp av spillvärme från en cementindustri för att sedan infiltreras i en grundvattenakvifär.

Examensarbetet har genomförts i samarbete med WSP och Cementas industri i Degerhamn på Öland. Studien är en förstudie som undersöker den tekniska potentialen att installera en termisk avsaltningsenhet i industrin och var i processen enheten kan placeras. För lagring och återmineralisering undersöktes med modellering hur det avsaltade vattnet skulle kunna infiltreras på konstgjord väg i någon av de befintliga grundvattenakvifärerna som ligger i närheten av industrin.

– Studien visar att en avsaltningsenhet antingen bör placeras vid fabrikens kyltorn eller vid skorstenen. I kyltornet finns det störst potential att växla energi. Vid skorstenen skulle däremot installation och underhåll av anläggningen bli billigare och enklare pga mer utrymme och lägre partikelhalt i processgasen, säger Daniela Backlund.

Uppskattningsvis skulle maximalt ca 560 m3 vatten kunna produceras vid industrin varje dag.

– Om denna mängd vatten skulle infiltreras i någon av de närliggande akvifärerna, skulle vattenuttaget kunna ökas med 200-230 % utan att influensområdet för vattentäkten ändras nämnvärt, förklarar Jenny Palmenäs. Detta förutsätter dock att fler uttagsbrunnar installeras i området.

Jenny Palmenäs och Daniela Backlund är nu färdiga med sina studier på Luleå tekniska universitet och börjar nu båda som konsulter på WSP Environmental i Göteborg inom Mark & Vatten.

Den som vill läsa Danielas och Jennys rapport kan ladda ner den här:

Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309

Taggar