Hoppa till innehållet
Tone

Tone Merete Muthanna, biträdande gästprofessor på VA-teknik

Publicerad: 7 oktober 2019

Forskargruppen VA-teknik vid LTU har anställt Tone Merete Muthanna, från norska universitetet för naturvetenskap och teknik (NTNU) i Trondheim, som biträdande gästprofessor. Tone har en bred bakgrund inom dagvattenhantering och urbana vattensystem. Hon är specialiserad inom klimatanpassning i bebygd miljö samt användning och funktion av blå-grön infrastruktur i framtidens klimat.

I Norge ingår Tone i en del av Klima2050 som är ett center för forskningsbaserad innovation, där de jobbar med riskreduktion genom att klimatanpassa byggnader och infrastruktur i urban miljö (Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure). Baserat på resultat från hennes forskning har Tone bidragit til nationella riktlinjer i Norge vid projektering av biofilter. Tone tar med sig en solid kunskap från flera EU-projekt inom vattenforskning och klimatanpassning till forskargruppen VA-teknik vid LTU. Tone har även ett stort internationellt nätverk inom universitets- och forskarvärlden.

Tone Muthanna

Tone Muthanna, Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser