Hoppa till innehållet
Alexandra Andersson Wikström
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Undersöker förorening från tak

Publicerad: 24 februari 2016

Laboratorieförsök utförda vid Luleå tekniska universitet inom VINNOVA-projektet GrönNano, visar att vanliga takmaterial avger höga halter av metaller och organiska föroreningar som rinner direkt ut i dagvattensystemet och naturen.

Doktoranden Alexandra Andersson Wikström studerar källor till dagvattenföroreningar. Hon har undersökt vilka typer av föroreningar olika slags takmaterial ger ifrån sig när smält- och regnvatten rinner av taken och via dagvattenledningar transporteras ut i sjöar och vattendrag.

– Vi har tillverkat syntetiskt regnvatten och sedan hällt det i bägare tillsammans med små bitar av 16 olika takmaterial , säger hon. Analys av vattnet visar att materialet shingel, ett material som liknar takpapp, släppte flest antal föroreningar.

I studien ingår vanliga takmaterial som tegel- och betongpannor som är vanliga på villor, plåtar av exempelvis koppar och zink som förekommer t ex på kyrkor och takpapp som används på både villor och stora byggnader.

Såväl lösta metaller som den totala halten metaller i vattnet liksom organiska föroreningar som PAH:er som bildas vid förbränning och även finns i oljeprodukter, nonylfenol som är en industrikemikalie använd t ex vid tillverkning av plast och färger samt herbicider, som kan tillsättas för att förhindra beväxning på tak, har analyserats.

Föroreningar från tak i dagvatten härrör både från ämnen som landat på taken från atmosfären och från substanser som släpper direkt från takmaterialen. Studien visar att ytbehandling av materialen kan minska utsläppen. Dessutom finns indikationer på stora skillnader i utsläpp från material som till synes har likvärdig sammansättning. Resultaten har väckt stort intresse när de presenterades på konferenser i Berlin och Stockholm.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Alexandra Müller

Alexandra Müller, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493078
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar