Hoppa till innehållet
DRIZZLE 2020 Main Image
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Undersöker mikroplaster i våra städer

Publicerad: 27 december 2018

Helene Österlund, forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, har fått i uppdrag att undersöka hur mikroplaster transporteras och sprids i våra stadskärnor, dagvattenbrunnar och via trafikerade vägar. Resultatet ska visa vilka åtgärder som blir effektivast för att stoppa spridningen.

– Vi kommer att provta och analysera mikroplast i dagvatten från olika typer av avrinningsområden. Vi studerar också vad som händer vid nedbrytningen av olika sorters plastskräp från nedskräpning till mikro- och nanoplast, samt förekomsten av mikroplast i reningsanläggningar för dagvatten, säger Helene Österlund.

Datat som fås från undersökningarna i fält kommer att ligga till grund för en modell som beskriver hur mikroplaster transporteras och fångas upp eller släpps ut till städers omkringliggande miljö. Modellen ska också ta hänsyn till andra flöden och transportvägar i staden, såsom avloppsvatten, som tidigare har studerats i högre utsträckning. Olika källor och transportvägar kan därmed kvantifieras och ställas mot varandra för att göra kvalificerade bedömningar om var och vilka åtgärder som behöver sättas in och kan göra störst nytta. Modellen ska ge vägledning om vilka behandlingstekniker som kan vara effektiva.

– Projektets fortskridande och resultaten kommer att spridas genom pressmeddelanden, twitter, svenska branschkonferenser, nyhetsbrev, broschyrer, vetenskapliga artiklar samt, förstås, i en slutrapport, säger Helene Österlund.

Taggar