Hoppa till innehållet

VA-Seminarium och Branschdag på Luleå tekniska universitet 2023

Publicerad: 5 april 2023

Den 23:e februari 2023 gick det årliga VA-seminariet med efterföljande branschmiddag av stapeln på Luleå tekniska universitet. Årets tema var avloppsvatten och programmet innehöll många intressanta presentationer.

Erik Norin och Malin Tuvesson, MSVA, berättade om MSVA:s avloppstrategi med vägval för framtidens avloppsrening. Frida Isaksson, AFRY, presenterade arbetet med VA-utbyggnad för samhällsutveckling i Härjedalen och Elisabeth Kvarnström, LTU/Ecoloop, gav ett internationellt perspektiv på utmaningar inom VA och kopplingar till FN:s hållbarhetsmål. Johan Åström, Tyréns, presenterade ett projekt där det utretts hur avloppsreningsverket i Ängelholm påverkar smittorisk vid badplatser.

Åhörarna fick även lära sig om vassbäddar för avloppsvattenrening och hur de fungerar i kallt klimat av Rasmus Klapp, LTU. Kristoffer Hjärtström från Sweco presenterade om val av biologiskt reningssteg vid ett reningsverk. Dessutom presenterade Erika Broström och Håkan Talludde, Lumire, framtida utmaningar för små, kommunala reningsverk, följt av en presentation på liknande tema av Anneli Andersson Chan, Ramböll, som berättade om framtida avloppsvattenrening för tuffare krav. Sist men inte minst kunde Petra Wallberg, Svenskt Vatten, konstatera att avloppsvatten är framtiden och att vi behöver bli fler i denna spännande bransch!

Utöver alla intressanta presentationer fick deltagarna chansen att diskutera och mingla vid företagsmontrar under fikat samt efterföljande middag. Deltog gjorde förutom studenter och personal på VA-teknik vid LTU, yrkesverksamma i VA-branschen från exempelvis kommuner och kommunorganisationer, företag samt branschorganisationen Svenskt Vatten. Totalt deltog drygt 120 personer, varav ca 100 på plats och ett 20-tal online.