Hoppa till innehållet

VA-teknik firade 25 år

Publicerad: 8 november 2018

Forskningsämnet för vatten- och avloppsteknik firade 25 år vid Luleå tekniska universitet med en jubileumskonferens. Framtidens utmaningar och möjligheter stod på agendan med inspirerande föredrag från både egna och inbjudna föreläsare.

Mycket har hänt de senaste 25 åren och kombinationen av föråldrade vattensystem och allt tuffare krav och ökande belastning har gett en närmast akut situation där många kommuner nu bygger ut och renoverar sina system för vatten och avlopp.

– Behovet av forskning och samverkan mellan olika VA-aktörer var stort redan för 25 år sedan. Idag är det ännu större om vi ska klara av de utmaningar vi nu står inför, säger Maria Viklander, professor och ämnesföreträdare på VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Många utmaningar

Bland konferensens inbjudna föreläsare talade exempelvis Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall, om möjligheten att använda AI - Artificiell Intelligens - i beräkningar av underhåll av framtidens vattenledningsnät. Matthias Borris, RISE, jämförde Sveriges metodik för dagvattenanläggningar med hur man bygger i Kina. Malin Suneson, Luleå kommun, och Ola Engström, NCC, berättade om det prisbelönta projektet Östra länken i Luleå som är ett av stadens största anläggningsprojekt genom tiderna. Erik Särner, Lunds universitet, tog upp bristen på vatten ur ett globalt perspektiv och hur sommarens torka i Sverige påverkar vår tillgång på vatten.

Det talades också om VA-tekniks egen forskning. Inga Herrmann belyste betydelsen av decentraliserade avloppssystem och presenterade forskningen inom detta område som aktuellt pågår inom forskningsgruppen. Frieder Hamann från Tekniska universitet Dresden som under våren och sommaren arbetade som praktikant på VA-teknik berättade om en fallstudie i Luleå med verktygen B£ST och TEEB för att värdera de långsiktiga fördelarna med blå-grön infrastruktur. Det visades att de använda metoderna även kan tillämpas i norra Sverige. 

Konferensen avslutades med en interaktiv framtidsspaning. Med hjälp av en film med barn och ungdomars syn på VA, en presentation av VA-tekniks doktoranders vision på VA om 50 år, ett interaktivt inspel från publiken och åsikter från diskussionsdeltagare på scenen skapades en spännande och visionär bild av framtidens VA.

– Det här blev ett bra tillfälle att få träffa kollegor och samarbetspartners inom VA-branschen. Även våra studenter uppskattade möjligheten att träffa tänkbara framtida arbetsgivare, avslutade Maria Viklander.

Dokumentation

Onsdag 7 november

Torsdag 8 november

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634