Hoppa till innehållet
Sami Mashreki VAK 2023
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vatten Avlopp Kretslopp 2023

Publicerad: 7 april 2023

Nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) med fokus på små avlopp, dagvatten och VA-planering ägde rum i Helsingborg, 15-16 mars 2023 och bjöd på många inspirerande föreläsningar och samtal.

Bland de mer än 500 deltagare fanns även Mashreki Sami, Heléne Österlund, Inga Herrmann och Annelie Hedström från Dag&Nät. De bidrog med fyra presentationer om forskningsresultat relaterade till ny infrastruktur för urban BDT-vattenhantering, rening av små avlopp och hållbarhetsbedömningar, samt presenterade en studie om recipientpåverkan av dagvatten i tre svenska städer.

Mashreki Sami

Mashreki Sami, Doktorand

Telefon: 0920-491829
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Heléne Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser