Hoppa till innehållet
Stefan Indahl, vd på Aarsleff rörteknik AB. Foto: Aarsleff rörteknik AB
Stefan Indahl, vd på Aarsleff rörteknik AB. Foto: Aarsleff rörteknik AB Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Vattensektorn behöver fler ingenjörer”

Publicerad: 4 april 2022

– Att lösa de tekniska utmaningarna inom vattensektorn kommer kräva många nya ingenjörer, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff rörteknik AB.

Vad jobbar du med?

– På Aarsleff jobbar vi mest med schaktfria metoder för att renovera ledningssystem, det vill säga att vi förnyar huvudledningar, brunnar och serviceledningar som går till fastigheter utan att vi behöver gräva. Hela min karriär har präglats av att säkerställa funktionen på väldigt viktiga samhällsfunktioner. Mitt intresse för området väcktes först av utmaningen att, tillsammans med kunden, få bra koll på ledningssystemet genom olika mätningar och undersökningar för att kunna säkerställa ledningarnas funktion.

Händer det något spännande inom vattenområdet just nu?

– Ledningsnätet som det är idag byggdes till stor del på 50-, 60- och 70-talet och det börjar nå sin livslängd. Det är en stor utmaning att upprätthålla den förnyelsetakt som behövs, så det finns ett stort behov av smarta lösningar som sparar på miljön, resurser och pengar. Därför utvecklas ständigt nya metoder för att göra undersökningar, underhåll och renovering av våra ledningssystem. Det är väldigt spännande med all nyutvecklad teknik inom vårt område.

– Samma utmaningar som vi har i Sverige finns i hela Europa, där stora utbyggnader av städer har pågått samtidigt. Det är väldigt intressant att få ta del av erfarenheter som mina kollegor i andra länder har. Vi har samma krav på långsiktigt hållbara lösningar för framtiden, så det finns mycket som vi kan lära oss av varandra.

Vad gör det så intressant att jobba inom vattenområdet?

– Eftersom den här infrastrukturen är så viktig för att samhället ska fungera så känns det hela tiden meningsfullt att arbeta med det. Varenda dag som jag har jobbat i branschen har varit spännande på ett eller annat sätt.

– Jag uppskattar väldigt mycket det gemensamma arbetet inom branschen. Även om vi jobbar åt olika arbetsgivare så får vi ta del av varandras kompetenser på ett sätt som jag tycker är unikt inom industrin. Vi jobbar med livsviktiga samhällsfunktioner och det är endast tillsammans som vi kan bygga samhällen som har en trygg framtid.

Vad kan man jobba med efter examen? Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Att lösa de tekniska utmaningarna inom vattensektorn kommer kräva många ingenjörer. Dessutom finns det en del personal i branschen som kommer gå i pension under de närmsta åren. Därför finns det ett stort behov av nya, unga, kompetenta och visionära personer i hela branschen!

– Hos oss skulle man till exempel kunna börja som en medarbetare som jobbar med kvalitets- och miljöfrågor, eller som platschef där man ansvarar ekonomiskt och tekniskt för att utföra entreprenader. Där krävs det alltid ett bra och nära samarbete med kunden för vi utför ju arbetet på deras ledningssystem. Vi har själva ingen konsultverksamhet inom företaget, men vid större projekt samarbetar vi ofta med konsultföretag. Så även där finns det behov av kompetens inom vattenområdet.

– Det är också viktigt för oss att ständigt utveckla nya innovativa lösningar. Det gör vi bland annat i samarbete med Luleå tekniska universitet och branschorganisationen Byggföretagen. Det finns alltid möjlighet för våra medarbetare att delta i såna forsknings- och utvecklingsprojekt. Till exempel har vi nyligen tillsammans med Sweco utvecklat en CO2-kalkylator för att jämföra olika tekniker för att renovera ledningar. Kompetensutbytet man får av att jobba med andra som har olika kompetenser längs hela värdekedjan är extremt värdefullt och jättekul att jobba med. Inom vår bransch kan man verkligen få möjlighet att inte bara utföra rutingrejer utan också att vara med och driva branschens utveckling.

Vad behövs det för kompetens inom området i framtiden?

– All kompetens som vi har idag i vattenbranschen behöver mångdubblas. Vi behöver fler ingenjörer som är bra på tekniska lösningar, fler entreprenörer som kan ta lösningarna till marknaden och fler projektledare som ser saker i ett större perspektiv. Men vi behöver även medspelare hos kommuner och andra uppdragsgivare så att de som jobbar där förstår vad vi gör och vi kan ha ett bra samarbete.

Om du skulle ge ett karriärråd, vilket skulle det vara?

– Att försöka behålla nyfikenheten och entusiasmen för det här fantastiska området. Branschen behöver dig som vågar drömma och prova nya idéer!