Hoppa till innehållet
workshop datahantering
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Workshop – Datahantering för bättre nyttjande av data som rör förnyelse av VA-ledningsnät och gator

Publicerad: 12 november 2020

Under Dag&Näts årliga strategidagar på hösten med medverkande VA-bolag och kommuner genomfördes en workshop med syfte att belysa vilken datahantering inom förvaltning av ledningsnät som behöver förbättras.

Fokus låg på vilken typ av data som var viktigast att ha och vilken datahantering som bör prioriteras för att underlätta datadriven asset management. Vidare diskuterades vilka system och databaser som behöver integreras för att få ut mer nytta från den data som idag samlas in. Det lyftes även frågor om vilken data från annan typ av infrastruktur som behöver integreras med VA, för att uppnå en effektiv koordinerad förvaltning av urban infrastruktur.

Något som särskilt betonades var att de hydrauliska modellerna idag inte är ihopkopplade med databasen som hanterar verksamhetsdata för VA-systemet, vilket var något som efterfrågades. Vidare diskuterades bättre möjligheter att göra kostnadspredikteringar för ledningsförnyelseprojekt i urban gatumiljö. I dagsläget överskrider ofta investeringskostnaderna för förnyelseprojekt de kalkylerade kostnaderna som togs fram i planeringsskedet.

 

Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori, Doktorand

Telefon: 0920-493311
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser