Hoppa till innehållet

Workshop för unga forskare inom VA-teknik

Publicerad: 30 maj 2019

Den 20-25 maj i år deltog doktoranden Sarah Lindfors på den 24:e upplagan av European Junior Scientist Workshop i La Bérarde, Frankrike. Workshopen riktar sig till unga forskare inom VA-teknik och årets tema var ”Övervakning av avlopps- och dagvattensystem”.

15 doktorander med åtta olika nationaliteter presenterade sin pågående eller planerade forskning i sessioner där bland annat presentationsteknik men även tolkning av resultaten diskuterades. Sarah presenterade sin forskning inom dagvattenkvalitet med inriktning på karakterisering av lösta metaller med hjälp av passiva provtagare. Förutom presentationerna från deltagarna hölls det interaktiva föredrag inom online-övervakning, mätosäkerheter och nya föroreningar i avloppsvatten. Workshopen bidrog till intressanta idéer för vidare forskning och nya möjliga samarbeten.