Hoppa till innehållet
Avloppsvatten testas för coronavirus
Avloppsvatten testas för coronavirus Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avloppsvatten testas för coronavirus

Publicerad: 30 september 2020

Forskare vid Luleå tekniska universitet har deltagit i en europeisk studie och analyserat förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet i nio svenska kommuner. Studierna kan ge indikationer på kommande utbrott.

– Hittills har vi analyserat prover från nio reningsverk i Sverige och upptäckt viruset på alla platser, säger Annelie Hedström, biträdande professor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

De provtagna kommunerna är Luleå, Umeå, Borlänge, Uppsala, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Landskrona och Torekov. Efter inledande studier som upptäckte förekomsten av viruset i avföring från sjukhuspatienter har flera forskargrupper rapporterat om förekomst av viralt genetiskt material (i icke-infektiös form) i avloppsvatten.

– Särskilt anmärkningsvärda är de studier som rapporterar om förekomsten av viralt material innan sjukdomsfall från avrinningsområdet inrapporterats, vilket indikerar att denna metod skulle kunna stödja en tidig upptäckt av utbrott av corona, säger Annelie Hedström.

Osäkerheten är fortfarande stor inom detta nya forskningsområde vad gäller tiden mellan upptäckt av virus vid en avloppsvattenanläggning och kliniska sjukdomsfall då vissa inte verkar få några symptom alls men kanske ändå sprider smitta. Studier i Spanien och Nederländerna tyder på cirka 5-10 dagars fördröjning mellan upptäckt i avloppsvatten och att människor blir sjuka. Provtagning måste således göras mycket ofta för att man ska kunna förhindra och bryta en större smittspridning.

– Vi hade två upprepande provtagningar i början av juni och juli. Därefter har koncentrationerna sjunkit i och med att antal smittade varit lågt i samhället under sommaren. Därför har vi inte tagit fler prover efter det men kan bli aktuellt nu när antalet sjuka ökar igen. En intressant aspekt av detta är att försöka koppla koncentrationerna till andel smittade i samhället. Det är något som vi funderar på idag, säger Annelie Hedström.

Det är inom det europeiska forskningsprogrammet Norman Score sewage surveillance initiative som Luleå tekniska universitet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet undersökt förekomsten av SARS-CoV-2, det vill säga viruset som orsakar covid-19, i avloppsvatten.

I media

Taggar