Hoppa till innehållet
Green roof
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dag&Nät besökte VAKIN i Umeå

Publicerad: 11 september 2019

Maria Viklander, Annelie Hedström, Joel Lönnqvist och Youen Pericault reste den 5 september till Umeå för att träffa VAKIN.

Maria och Annelie presenterade senaste nytt från forskningsgruppen och hade en kort presentation om forskningsklustret Dag&Nät. Joel presenterade några resultat från de gröna taken som ligger på VAKINs byggnader, gällande växtlighet och några preliminära resultat från flödesmätningar medan Youen visade en analys av historiska ledningsnätdata som VAKIN har tillhandahållit och som presenterades på den internationella ledningsnätkonferensen SPN9 i Danmark i augusti med titeln ”Correcting for the impact of past coordination on the estimation of pipe cohorts survival functions”.

Resten av dagen diskuterades samordning av förnyelse och VAKIN berättade om utmaningar de står inför inom ledningsnät och dagvattenhantering, och vilken typ av kompetens de efterfrågar från universiteten.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist, Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser