Hoppa till innehållet

Datahantering vid förnyelseprojekt

Publicerad: 3 mars 2020

I samband med Dag&Nät seminariet den 28 februari hölls en workshop av Youen Pericault inom ramen för projektet REKO - Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar.

Under workshopen diskuterades frågor som har att göra med förnyelseprojekt. Hur de kommunala aktörerna sparar data om projekten, vilken data som sparas och vad den sparade informationen används till idag. Detta kommer att vara ett underlag för det beslutsstöd som avses att tas fram i projektet.

REKO utförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 och finansieras av Vinnova.

Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser