Hoppa till innehållet
dk
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digitalt Dag&Nät kommunbesök i Östersund

Publicerad: 6 september 2021

I juni arrangerades ett digitalt kommunbesök från Dag&Näts forskare vid LTU i Östersund

I juni arrangerades ett digitalt kommunbesök från Dag&Näts forskare vid LTU i Östersund. Det var en mycket uppskattad träff med huvudsakligt tema Dagvatten. Medbjudna var kommunens någorlunda nya dagvattengrupp som består av representanter från flera delar i kommunen, bland annat VA, gata, miljö och hälsa och mark och exploatering.

Dagvattengruppen har skapats i syfte att få ett helhetsgrepp över dagvattenproblematiken och för flera av representanterna var det intressant att få ny kunskap då Dag&Nät förberett några korta föreläsningar om gemensamma forskningsprojekt samt resultat som kom fram genom samarbetet mellan kommunen och forskargruppen vid LTU.

Men det mest uppskattade var ändå diskussionerna efter föreläsningarna där bland annat arbetet med Östersunds dagvattenstrategi diskuterades. Med väldigt små medel resulterade dagen i flera aha-upplevelser och ny inspiration och energi till fortsatt arbete.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634