Hoppa till innehållet
LTA-system
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Erfarenheter av LTA-system – ett nytt Dag&Nät projekt

Publicerad: 11 december 2020

Projektet ”Erfarenheter av LTA-system – En kunskapssammanställning” har beviljats medel från Svenskt Vatten Utveckling och kommer att pågå under första halvåret 2021. Solveig Johannesdottir från RISE kommer att projektleda detta Dag&Nät projekt med en projektgrupp från RISE, LTU och tio svenska VA-förvaltningar och VA-bolag.

Syftet med projektet är att samla in och sprida kunskap om LTA-system (lätt tryckavlopp) genom att tillgängliggöra befintlig kunskap, visa på goda exempel och sprida kunskapen kring förvaltning, praktisk användning och implementering. En viktig milstolpe i projektet kommer att vara en workshop i anslutning till Dag&Näts seminarium den 26 februari 2021 där det finns möjlighet för alla seminariedeltagare  att ge input till vilka aspekter som bör prioriteras i erfarenhetsinsamlingen. Lärdomarna från workshopen kommer tas med i projektets genomförande och påverka enkätstudien och intervjuerna som ska genomföras under våren.

Om du vill vara med på workshopen anmäl dig redan nu via länken här.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser