Hoppa till innehållet
LTA-system
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Erfarenheter av LTA-system – ett nytt Dag&Nät projekt

Publicerad: 11 december 2020

Projektet ”Erfarenheter av LTA-system – En kunskapssammanställning” har beviljats medel från Svenskt Vatten Utveckling och kommer att pågå under första halvåret 2021. Solveig Johannesdottir från RISE kommer att projektleda detta Dag&Nät projekt med en projektgrupp från RISE, LTU och tio svenska VA-förvaltningar och VA-bolag.

Syftet med projektet är att samla in och sprida kunskap om LTA-system (lätt tryckavlopp) genom att tillgängliggöra befintlig kunskap, visa på goda exempel och sprida kunskapen kring förvaltning, praktisk användning och implementering. En viktig milstolpe i projektet kommer att vara en workshop i anslutning till Dag&Näts seminarium den 26 februari 2021 där det finns möjlighet för alla seminariedeltagare  att ge input till vilka aspekter som bör prioriteras i erfarenhetsinsamlingen. Lärdomarna från workshopen kommer tas med i projektets genomförande och påverka enkätstudien och intervjuerna som ska genomföras under våren.

 

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser