Hoppa till innehållet
Johanna Eriksson

Känslighetsanalys av nederbördsrelaterade översvämningsmodeller för tätbebyggda områden

Publicerad: 20 augusti 2020

Johanna Eriksson, som läst miljö och vatten på civilingenjörsprogrammet naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet, har nu färdigställt sitt examensarbete. Hon har genomfört en studie rörande översvämningsmodellering på uppdrag av Göteborg Kretslopp och Vatten.

– Syftet med arbetet var att göra en känslighetsanalys i programmet MIKE FLOOD för att undersöka hur modelleringsresultat från denna sammankopplade översvämningsmodell varierar i förhållande till förändringar av indata, säger Johanna.

I första hand studerades de resultat som var kopplade till vattendjup för olika scenarier samt kostnader för översvämmade byggnader och infrastruktur.

Resultaten visar att modellering utan infiltration påverkar modellresultaten i störst grad, med den största ökningen i både översvämningskostnad och vattendjup för det utvalda området. Den som är intresserad och önskar fördjupa sig i de scenarier som Johanna utvärderat kan läsa mer i rapporten som finns länkad nedan.

Med detta arbete avslutar Johanna sina studier på LTU och flyttar nu till Göteborg för att börja arbeta som miljökonsult på DeKa Enviro AB.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser