Hoppa till innehållet
Nordiwa
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordiwa 2021 digital

Publicerad: 14 oktober 2021

Den 28 september till 1 oktober hölls årets NORDIWA konferens i digital form. I fem parallella spår ordnades sammanlagt 200 presentationer, fem workshops och en digital utställning med möjlighet att även titta på de inspelade föredragen i efterhand. Föredragshållare var så väl forskare som andra aktörer inom VA-sektorn.

Dag&Nät representerades av bl.a. Arya Vijayan som presenterade sitt arbete om däck- och vägslitagepartiklar i snövallar vid vägkanten och Saida Kaykhaii om användbarheten av sedimentering och membranfiltrering för dagvattenbehandling. Lisa Öborn presenterade resultat från en laboratoriestudie angående nedbrytning av vanligt förekommande plastskräp till mikroplaster som sedan kan spridas via dagvatten medan Nikita Razguliaev gav en översikt över kontinuerliga övervakningstekniker för dagvattenkvalitet. Ivan Mantilla talade om grön infrastruktur och dess variabilitet i hydrologiska prestandan i de olika klimatförhållanden som råder i Sverige. Robert Furén talade om bioretentionsfilter och förekomst samt koncentrationer av organiska mikroföroreningar i filtermedia.

 

Arya Vijayan

Arya Vijayan, Doktorand

Telefon: 0920-492135
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Saida Kaykhaii

Saida Kaykhaii, Doktorand

Telefon: 0920-491825
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Lisa Öborn

Lisa Öborn, Industridoktorand, Kommundoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Nikita Razguliaev

Nikita Razguliaev, Doktorand

Telefon: 0920-493980
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ivan Mantilla

Ivan Mantilla, Doktorand

Telefon: 0920-493977
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Robert Furén

Robert Furén, Industridoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser