Hoppa till innehållet
Kelsey Flanagan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny post doktor

Publicerad: 15 augusti 2019

Forskningsgruppen VA-teknik vid LTU har ytterligare förstärkts genom att Kelsey Flanagan började som post doc den 12 augusti 2019 inom ramarna för DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering

Kelsey disputerade 2018 vid Universitetet Paris-Est, Frankrike, där hon främst fokuserade på att utvärdera hur biofilteranläggningar kan bidra till att rena organiska föroreningar från vägdagvatten. På LTU kommer hon att arbeta med modellering av dagvattenrening och föroreningar i biofilter samt studera de miljörisker som är förknippade med sediment från dagvattendammar och sedimenteringsbassänger.

Kelsey Flanagan

Flanagan, Kelsey - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491284