Hoppa till innehållet

Ny utbildning till civilingenjör Vattensystem och miljö

Publicerad: 3 mars 2022

Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning. De som läser programmet kommer att få gedigna kunskaper och färdigheter för att arbeta med de stora utmaningar som vattensektorn står inför.

Det handlar om att bygga för att undvika översvämningar och minska föroreningsbelastningen på recipienterna, hur avloppshanteringen kan göras mer resurseffektiv, hur vattenförsörjningen ska säkras på sikt och hur man på bästa sätt kan arbeta för att uppgradera den åldrande infrastrukturen.

Som student kommer man att kunna specialisera sig mot urban vattenhantering och klimatanpassning eller mot resursanvändning och cirkulär ekonomi. Det finns även möjlighet att läsa båda specialiseringarna eller bredda utbildningen mot t ex miljö, avfallshantering och förorenad mark.

Inom ramen för programmet ingår en tre månaders praktikperiod och här önskar vi samverka med VA-branschens aktörer för att skapa bra praktikplatser. Vi öppnar även upp för den globala arbetsmarknaden och lyfter exempelvis problematik relaterad till vattenförsörjning och avloppshantering i utvecklingsländer.

Läs mer om programmet här samt kontaktuppgifter, Q&A: