Hoppa till innehållet
provtagning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Slutkonferens i ONSITE

Publicerad: 3 juni 2022

ONSITE projektet som Luleå tekniska universitet / Dag&Nät genomfört i samarbete med Uleåborgs universitet och Finlands miljöcentral höll sin slutkonferens 29 mars 2022, i digital form.

Bland annat presenterades resultat från provtagning av minireningsverk, från beräkningar hur mycket växtnäring som kan återvinnas från vårt avloppsvatten när källsorterande avloppssystem (klosettvatten- eller urinsortering) införs i (semi-)rurala områden i Norra Sverige och Finland samt hur avloppsrening kan förbättras genom ”bioengineering”, dvs genom tillsats av specifika bakterier. Konferensen hade drygt 40 deltagare.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser