Hoppa till innehållet
svenskt vatten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svenskt Vattens FoI-dagar 2020

Publicerad: 11 december 2020

Svenskt Vattens årliga stora forsknings- och innovationskonferens gick av stapeln 8-9 december 2020. Under FoI-dagarna som anordnades som webbinarium på grund av det rådande läget presenterade Svenskt Vatten, forskningsfinansiärerna och de fyra forskningsklustren Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik Södra senaste nytt inom VA och forsknings- och utvecklingsfronten.

webinar

Dag två höll Dag&Nät ett seminarium och presenterade bredden på aktuellt pågående projekt inom dagvatten- och ledningsnätsområde. Deltog som talare gjorde Maria Viklander, Arya Vijayan, Snezana Gavric, Kelsey Flanagan, Emmanuel Okwori, Emelie Hedlund Nilsson, Godecke Blecken och Robert Furén. De talade om bl.a. förekomst och rening av mikroplaster från trafikdagvatten, organiska föroreningar av sediment i dagvattendammar, hur man kan identifiera faktorer som orsakar avloppsstopp, snödeponier kontra blå-grön infrastruktur inom dagvattenhantering i kallt klimat, ackumulation och fördelning av organiska föroreningar i biofilter och rening av metaller i svackdiken. Sist men inte minst berättade Annelie Hedström om det internationella samarbetet med att mäta SARS-Cov-2 i avloppet och vilken nytta vi kan ha av den data.