Hoppa till innehållet
10:00 22 mar
vatten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Världsvattendagen 2022 - seminarium om spillvattenvolymer och dimensionering av LTA-system

22 mar. 2022, 10:00 - 11:00
Zoom
svenska
kostnadsfritt
Publicerad: 1 mars 2022

Med anledning av Världsvattendagen den 22 mars som i år har temat Grundvatten - att göra det osynliga synligt, ges seminariet "Hur mycket spillvatten genereras från enskilda fastigheter – vägledning för dimensionering av LTA-system?" som samtidigt är uppstarten för en ny Dag&Nät seminarieserie inom Ledningsnät och Resurseffektiva små avloppssystem.

LTA-system kommer ofta till för att man vill ta bort enskilda avloppsanläggningar och på det viset skydda grundvattnet.

Annelie Hedström och Inga Herrmann från Luleå tekniska universitet berättar kort om svårigheter att dimensionera LTA system och risk för svavelvätebildning samt berättar om resultaten från en nyligen genomförd studie då avloppsflödesdata från ca 340 fastigheter och totalt nästan 200 000 mätdagar har utvärderats. Resultaten av studien har publicerats i en HaV rapport som syftade till att ge bättre ingångsdata för att beräkna miljöbelastning av utgående avlopp från mindre avloppsreningsanläggningar.

För att delta i detta seminarium behöver du anmäla dig senast 20 mars 2022. Zoomlänken kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare dagen innan seminariet.

Sprid gärna information om seminariet och inbjudan i din organisation och dina nätverk!

Välkommen!

Kontakt

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sylvia Kowar

Sylvia Kowar, Koordinator

Telefon: 0920-491473
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser