Dummy image
Dummy image

Helene Österlund

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294
R121 Luleå

Heléne Österlunds huvudsakliga forskningsintresse handlar om dagvatten- och snökvalitet och inkluderar bland annat vilka föroreningar som förekommer i dagvatten och snö samt källorna till dessa. Forskningen baseras på provtagning av dagvatten och snö från stadsmiljö samt olika labbförsök. Undersökningarna syftar bland annat till att karakterisera de hårdgjorda ytor som finns i städerna och som kan läcka/avge föroreningar till det avrinnande dagvattnet, att studera i vilka kemiska former föroreningar transporteras i dagvatten samt föroreningars spridningsvägar i snö och smältvatten. För att bedöma i vilka olika faser och fraktioner föroreningarna förekommer i används olika mät- och provtagningstekniker såsom passiv provtagning med DGT (diffusive gradients in thin films) och ultrafiltrering. Genom åren har fokus legat på metaller och organiska föroreningar men under senare år har studierna utökats till att även inkludera mikroplaster och annat mikroskräp.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Rapport

Kunskapssammanställning (2019)

Dagvattenkvalitet
Viklander. M, Österlund. H, Müller. A, Marsalek. J, Borris. M
Artikel i tidskrift

Measurement and conceptual modelling of retention of metals (Cu, Pb, Zn) in soils of three grass swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Journal of Hydrology, Vol. 574, s. 1053-1061
Konferensbidrag

Measurement and Planning–Level Modelling of Retention of Trace Metals (Cu, Pb, Zn) in Soils of Three Urban Drainage Grass Swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 85-90, Springer, 2019
Kapitel i bok, del av antologi

Emerging Contaminants (2018)

Occurrence, Treatment Efficiency and Accumulation Under Varying Flows
Tondera. K, Blecken. G, Tournebize. J, Viklander. M, Österlund. H, Andersson-Wikström. A, et al.
Ingår i: Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows