Hoppa till innehållet

Arbetsvetenskap

Forskningsämnet arbetsvetenskap har sedan 1974 har bedrivit arbetsvetenskaplig forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Vi är en del av avdelningen Människa och teknik.

Framtidens arbete, arbetsliv och samhälle.

Våra forskningsresultat bidrar till säkra och attraktiva arbeten och hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle. Vi gör studier av hur människor utvecklar, påverkas av och samverkar med teknik, organisation, arbetsmiljö, arbetsliv, miljö och samhälle. Både konsekvenser och utveckling. Både problem och möjligheter.

Med människan i centrum. 

Arbetsvetenskap omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, arbetsorganisation, arbetsmarknad och andra samhälleliga processer och miljöer - utifrån människors förutsättningar och behov - för att skapa effektiva, säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle.

Några av våra pågående forskningsprojekt handlar om arbete i den gröna omställningen, kompetensutveckling för Industri 4.0 i stålindustrin, företagshälsovård i byggindustrin, genus och jämställdhet i gruvindustrin, organisatorisk och social arbetsmiljö i den tidiga projekteringsprocessen, strategier för gruvsäkerhet, arbete i e-lager, attraktiva arbetsplatser och digitalisering i gruvsektorn, mobilitet i arbetslivet, säkrare rentransporter, jämställd viltförvaltning, lärares arbetsvillkor, inhyrda sjuksköterskor och mycket annat. 

Construcion
Ny avhandling om byggbranschens säkerhetsarbete

Byggbranschen är en av Sveriges mest olycksdrabbade. I en ny avhandling i arbetsvetenskap från Luleå tekniska universitet konstateras att ett stort ansvar läggs på individen i säkerhetsarbetet. Vidare framkommer att det finns förväntningar på att fler kvinnor i byggbranschen ska leda till säkrare arbetsplatser.

Kalendarium
Joel Lööw
Ny avhandling: Teknik och känsla behövs i gruvan

Gruvindustrin lyckas inte attrahera den kompetens som behövs för att kunna upprätthålla sin produktivitet och ta sig an framtida utmaningar. En ny avhandling i arbetsvetenskap från Luleå tekniska universitet visar att tekniska och sociala lösningar måste kunna samverka bättre i gruvindustrin för att behålla nuvarande och rekrytera ny arbetskraft.

Foto: Staffan Westerlund
Basindustrin behöver aktivt jämställdhetsarbete för sin överlevnad

Teknikutvecklingen kan inte i sig självt skapa jämställda arbetsplatser. Det menar Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans med Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB, höll hon ett föredrag på Vetenskapens hus i Luleå om förutsättningarna för att öka jämställdheten i basindustrin.

Lena2011.Foto.PerPettersson
Lena Abrahamsson Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-492107
Jan Johansson, Magnus Stenberg, Maria Johansson, Leif Berglund och Magnus Nygren. Foto: Åsa Stubbfält
Forskare vill minska antalet arbetsolyckor i byggbranschen

Forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet har fått drygt tre miljoner kronor från AFA Försäkring för att kartlägga säkerhetskulturen i byggbranschen. Ett av syftena är att minska antalet arbetsolyckor i branschen.

Lisa Ringblom Foto: Åsa Stubbfält
Machokultur i gruvor på väg att utmanas

Andelen kvinnor som arbetar i gruvorna ökar stadigt, samtidigt som mycket tyder på att en machokultur till viss del fortfarande lever kvar. Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har undersökt jämställdhetsarbetet i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer.