Hoppa till innehållet

Välkommen till arbetsvetenskap

Forskningsämnet arbetsvetenskap har sedan 1974 har bedrivit arbetsvetenskaplig forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Vi är en del av avdelningen Människa och teknik.

Arbetsvetenskap omfattar arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, arbetsorganisation, arbetsmarknad och andra samhälleliga processer och miljöer - utifrån människors förutsättningar och behov - för att skapa effektiva, säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle. Några av våra pågående forskningsprojekt handlar om kompetensutveckling för Industri 4.0 i stålindustrin, företagshälovärd i byggindustrin, genus och jämställdhet i gruvindustrin, positioneringsteknik i tung industri, strategier för gruvsäkerhet, ny teknik i handeln, attraktiva arbetsplatser och digitalisering i gruvsektorn, mobilitet i arbetslivet, lärares arbetsvillkor, inhyrda sjuksköterskor och mycket annat. 

Nyheter»

Lena2011.Foto.PerPettersson

Lena Abrahamsson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-492107