Välkommen till arbetsvetenskap

Forskningsämnet arbetsvetenskap är en del av avdelningen Människa och teknik. Sedan 1974 har vi bedrivit arbetsvetenskaplig forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor.

Forskningen är tvärvetenskaplig med nära samarbete mellan ingenjörer och sociologer. Många forskningsprojekt bedrivs tillsammans med de andra forskningsämnena inom Avdelningen för Människa och teknik eller med andra forskargrupper, såväl nationellt som internationellt. Några av projekten är teoretiska medan andra är mer tillämpade. Forskningen är ofta behovsmotiverad och bedrivs gärna i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Forskningen behandlar verksamhet i tillverkande företag, tjänsteföretag och andra organisationer och aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi har för närvarande projekt med gruv-, bygg- och verkstadsindustri och med hälso- och sjukvård, gymnasieskola och yrkesutbildning. Vår forskning finansieras från olika statliga forskningsfonder som Vetenskapsrådet, FORTE, FORMAS, VINNOVA och ibland med delfinansiering från företag och andra organisationer. Vi har även projekt med finansiering från EU (Horizon 2020).

Forskarutbildningen har hög prioritet och hittills har arbetsvetenskap utbildat 104 doktorer. Våra doktorander arbetar vanligen i ett eller flera av våra forskningsprojekt och skriver sina artiklar och sin avhandling som en del av detta.

Vår undervisning inom civilingenjörsprogrammet teknisk design handlar om produktionsdesign med en arbetsvetenskaplig bas, det vill säga utformning av teknik och organisation för hållbara och effektiva produktionssystem med god arbetsmiljö. Vi har också kandidat- och magister/master-program i sociologi med inriktningar som arbetsvetenskap, personalledning/HR och utredning. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar inom flera av våra områden.

DEPICT LAB – Teknik på människans villkor

Foto: Johan Baggström

Avdelningen för människa och teknik

ETS
Lena2011.Foto.PerPettersson

Lena Abrahamsson

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
0920-492107