Hoppa till innehållet

Anmälan

I länken nedan anmäler du dig till konferensen och du kan utöver konferensavgiften även boka och betala för hotellrum via samma länk. Kom ihåg att anmäla dig till konferensen senast 30 april!

Ordinarie pris för fullt konferensdeltagande samtliga dagar är 4500 kr, och för doktorander 2500 kr. Ordinarie pris för deltagande delar av konferensdagarna är 1900 kr, och 1050 kr för doktorander.

De doktorander som fullgjort minst en kurs inom FALFs forskarskola (omgång 2018-2022) och som medverkar på konferensen med ett eget bidrag ersätts av FALFs forskarskola för konferensavgift, resa och uppehälle. Precis som ersättning för uppehälle i samband med forskarskolans doktorandkurser bokar du din resa hos ditt universitets ordinarie resebyrå vilka sedan fakturerar Lunds universitet på följande adress:

Lunds universitet
Designvetenskaper/EAT
Box 188
221 00 Lund

Doktorander anger samma fakturaadress vid anmälan till konferensen för betalning av konferensavgift och boende.

Vid fakturering ange ref: ”FALFs forskarskola, Calle Rosengren.