Hoppa till innehållet
Midnattssol
Midnattssol över Abiskojaure. FOTO: Pavel Shyshkouski, Wikimedia Commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Keynotes

Här kan du läsa mer om årets spännande keynote-presentationer av Kristina Palm, Johan M. Sanne, Cecilia Berlin och Curt Persson.

 

Kristina PalmKristina Palm är docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och senior forskare vid Karolinska Institutet. Kristina studerar arbetslivet med fokus på att skapa mänskligt hållbara arbeten. De senaste åren har hon specialiserat sig på det digitala arbetslivet, inkludering i arbetet och chefers arbete i relation till HR. Ett specialintresse är frågor som rör gränsen mellan arbete och övrigt liv. I sin presentation kommer Kristina att prata om dagens arbete, som står mitt i en radikal förändring sedan coronapandemin, samt reflektera kring framtidens arbetsliv speciellt utifrån digital utveckling.

Fotograf: Theresia Viska

 

Johan M. Sanne är docent och forskare vid IVL svenska miljöinstitutet. Johans forskning har en inriktning på samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbarJohan M. Sane utveckling, med särskilt fokus på riskhantering, lärande och styrning av komplexa system. I sin presentation kommer Johan att beskriva en utredning för Forte och Formas kring grön omställning och arbetsliv. Han kommer också att redogöra för ett nystartat projekt som identifierar och utforskar utmaningar och möjligheter att skapa hållbara affärsmodeller som främjar ett hållbart arbetsliv för cirkulära initiativ inom kläder/textil respektive byggprodukter/byggmaterial. Projektet utvecklar processer och metoder för hur arbetsmarknadens parter kan samarbeta och hur offentliga aktörer kan bidra.

 

Cecilia BerlinCecilia Berlin är docent på Chalmers tekniska högskola, vid avdelningen för Design & Human Factors. Cecilias forskning fokuserar på Ergonomi (Human Factors) i bred bemärkelse samt hur mänskliga förmågor och begränsningar samspelar med de förutsättningar som ges av den designade (medvetet utformade) arbetsmiljön. Hennes forskning studerar i synnerhet tillverkande industri och produktion och syftar till att öka kunskapen om hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser och arbete ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor.