Hoppa till innehållet
jan Johansson Magnus Nygren Joel Lööw
Forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet genomför ett projekt som handlar om att minska gruvolyckor både under och ovan jord. Jan Johansson, professor, Magnus Nygren, doktorand och Joel Lööw, doktorand. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Färre gruvolyckor med nya arbetssätt

Publicerad: 3 april 2018

Olyckorna i svensk gruvindustri har minskat, men människor skadas fortfarande allvarligt och ibland händer det värsta tänkbara. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet hitta strategier och arbetssätt för att förbättra säkerheten. Projektet finansieras av Vinnova och genomförs i nära samarbete med branschen.

– Vi kommer både att fokusera på säkerheten nere i gruvorna och i förädlingsprocesserna ovan jord. I projektet deltar gruvbolag och större entreprenörer som genomför mer specialiserade uppdrag. Vår forskning tar ett helhetsgrepp och det utmärker projektet, säger Magnus Nygren, doktorand i arbetsvetenskap.

Forskning kring förebyggande arbete saknas

Forskningen startar med en inledande kvantitativ kartläggning av svenska och internationella gruvföretag. I steg två genomförs intervjuer med gruvarbetare och chefer på plats i gruvorna. Målet är att ta reda på vilka arbetssätt och strategier som har varit framgångsrika för att förebygga olyckor, och varför de har fungerat.

– Det finns goda exempel på företag som till synes lyckats med säkerhetsarbetet. I det här projektet vill vi fånga upp dem, systematisera dem och skapa arbetssätt som förbättrar säkerheten. Den forskningen har hittills saknats i svensk gruvindustri, säger Magnus Nygren.

En god säkerhetskultur startar hos ledningen

För att gruvolyckor ska kunna förebyggas behövs riskanalyser, rutiner och en god säkerhetskultur.

– Genom att göra en riskanalys inför alla jobb, kan man förutse vad som kan gå fel. Men i vissa fall nedprioriteras säkerheten på grund av tidspress, säger Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap.

Forskarna menar att tidspressen kan vara särskilt kännbar för entreprenörer som ofta kommer in på snabba arbeten och korta kontrakt. Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap, säger att tidspress i grund och botten beror på dåligt planerade arbeten. Magnus Nygren instämmer och förklarar vikten av ett strukturerat ledarskap med närvarande chefer som prioriterar säkerheten. Att till exempel delta i säkerhetsmöten med gruvarbetarna, är en av byggstenarna till en god säkerhetskultur.

– I en väl fungerande säkerhetskultur hjälper gruvarbetarna varandra att följa säkerhetsföreskrifterna, men det är inte så många som har nått dit än. Det har skett många förbättringar i gruvindustrins arbetsmiljö och antalet olycksfall har minskat, men man kan inte nöja sig med det. Problemen måste åtgärdas, avslutar Jan Johansson.

I media

Taggar