Hoppa till innehållet
Gender bild
EquaStream

EquaStream syftar till att visa exempel på och öka förståelsen för fördomar baserade på genus och de strukturella utmaningar som kvinnor möter i sin karriärutveckling. Det övergripande målet för projektet är att sträva efter spetskompetens inom forskning genom jämställda och inkluderande samarbeten och strategiska partnerskap för att på så sätt öka finansieringsmöjligheterna i akademin.

Foto: Sofia Stridsman
ChatPal

AI i välfärdssektorn = avlastning i välfärdsprofessionellt arbete = bättre arbetsmiljö?

STRIM SAFE
STRIM SAFE

Syftet med projektet är att förbättra arbetsplatssäkerheten inom gruvindustrin utifrån praxis, strategier och principer samlade från svenska och internationella gruvföretag. Projektets mål är att utveckla strategier och proaktiva indikatorer som syftar till att förbättra säkerhetshanteringen och bidra till att göra företag i branschen attraktivare arbetsgivare.

Produktion 4.0 IUC
Produktion 4.0

Produktion 4.0 syftar till att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att öka företagens insikt i, kunskap om och förmåga att effektivisera sina produktionssystem.

SafeMine
SafeMine PhD-Programme

Educating the Mine Health and Safety Workforce of Tomorrow

Student Discussion
Ensamkommande asylsökande flyktingbarn i Luleå kommun

Under 2018 gavs en särskild möjlighet för ensamkommande asylsökande flyktingbarn att söka om uppehållstillstånd för studier genom den nya gymnasielagen. Luleå kommun beslutade att förlänga möjligheten för de asylsökande flyktingbarn som berördes av lagen att stanna kvar i kommunen.

Attractn-Logo-LTU-mini.jpg
Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

Hållbart samhällsbyggande inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter. Inom det tvärvetenskapliga FoU-projektet Attract integreras samtliga dessa aspekter för att kunna åstadkomma attraktivt och hållbart boende i kallt klimat.

_MG_7168.jpg
ALICE

Sociala, tekniska och miljömässiga strukturer är viktiga för hållbar samhällsutveckling. Samhällets infrastruktur och byggnader påverkar på olika sätt mänskliga beteenden och livsbetingelser, till exempel genom att försörja oss med skydd från säsongsrelaterade klimatpåfrestningar, vatten, hantering av avfall och avlopp, energi för bland annat värme och belysning, utrustning för boende och fritid, kommunikation och transporter.

Foto: Mostphotos
Boost eller broms? Villkor för lärande och utveckling i samband med inhyrning i svensk sjukvård

Projektet Boost eller broms är 4-årigt (2017-2020) och finansieras av FORTE. Syftet med projektet är att studera och analysera villkoren för lärande och utveckling i ljuset av en allt mer flexibel arbetsmarknad.

byggbranschen
Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster

Idag är det många byggföretag som använder företagshälsovårdens tjänster i väldigt begränsad utsträckning. Samtidigt vet vi att riskerna inom byggbranschen avseende både hälsa och olycksfall är höga.

Säkerhet
Effektivare SAMverkan – Säkerhet på gemensamma arbetsställen

I gruvindustrin har anlitandet av entreprenadföretag ökat i omfattning de senaste decennierna, något som inte varit problemfritt. Speciellt uppmärksammat har ökade olycksfallsrisker blivit, och redan 1984 pekade Svenska gruvföreningen på ett ökande behov av att informera entreprenörer om olycksfallsrisker vid gruvarbete.

DSC_1622.jpg
Framtidsoperatören

LTU och Chalmers skall utveckla framtidens verktyg för de över 150 000 operatörer som varje dag skapar enorma svenska exportvärden. Industrins konkurrenskraft är beroende av snabba förändringar och anpassning av produkter till en global marknad. Vår forskning har tidigare visat att operatörer med moderna verktyg kan förbättra sin reaktionsförmåga och kvalitet med över 50 procent. Det innebär potentiella miljardvinster för företagen.

Future deep mining
I2Mine

I2Mine (Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future) är ett stort EU-finansierat projekt som avslutades under 2016. I projektet har deltagare från 26 organisationer i 10 länder utvecklar ny teknik för gruvbrytning på stora djup.

Foto: Yours
Mot ett A-lag och B-lag? Lärares arbetsvillkor i en tid av marknadisering och privatisering

Aktuella rapporter visar att lärare upplever den allra sämsta psykosociala arbetsmiljön av alla yrkeskategorier, där huvudorsaken är obalansen mellan krav och stöd i yrkesrollen.

Foto: Börje Rönnberg/LKAB
Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri

Olycksfallsfrekvensen inom den svenska gruvindustrin har sjunkit påtagligt under de senaste 20 åren. Detta tillskrivs vanligen omfattande förändringar inom teknik (t ex automation) samt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och nya organisationsformer.

Byggsäkerhet
Risk och säkerhet i byggbranschen

Svensk byggindustri har under det senaste decenniet uppvisat en positiv trend då det gäller arbetsolycksfall. Samtidigt måste vi konstatera att många fortfarande skadas i sitt arbete.

SIMS-ltu Foto: Sofia Stridsman
Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS)

SIMS står för Sustainable Intelligent Mining Systems och är ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EUs Horizon 2020 som fokuserar på morgondagens gruvteknik.

Foto: Pixabay
SUNI - Smart Unions for New Industry

Syftet med projektet SUNI (Smart Unions for New Industry) är att stärka arbetstagarorganisationernas kapacitet att hantera de utmaningar som uppstår i samband med den fjärde industrirevolutionen.

Lärares arbetsvillkor i tider av konkurrens, val och privatisering

Projektets fullständiga namn: Lärares arbetsvillkor i tider av konkurrens, val och privatisering: en jämförelse mellan Sverige och Australien