Hoppa till innehållet
_MG_7168.jpg

ALICE

Publicerad: 9 oktober 2012

Sociala, tekniska och miljömässiga strukturer är viktiga för hållbar samhällsutveckling. Samhällets infrastruktur och byggnader påverkar på olika sätt mänskliga beteenden och livsbetingelser, till exempel genom att försörja oss med skydd från säsongsrelaterade klimatpåfrestningar, vatten, hantering av avfall och avlopp, energi för bland annat värme och belysning, utrustning för boende och fritid, kommunikation och transporter.

Hållbara byggda miljöer och strukturer skall inte bidra till spridning av föroreningar som fördärvar ekosystem, utan de ska utformas för att minimera förbrukning av fysiska resurser, såväl geografiskt (lokalt och globalt) som över tid (nuvarande och framtida generationer). Teknologin måste vara socialt accepterad och människor måste vara tillfreds med nya tekniska lösningar.

Vår vision i ALICE är att stimulera nya och innovativa sociotekniska åtgärder för utveckling till hållbara och stabila samhällen i subarktiskt klimat. I projektet satsar vi på ett banbrytande nytt integrerat koncept i stället för den traditionella ansatsen som omfattar de tre grundpelarna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi bygger på ett eget trippeltemakoncept som omfattar den traditionella synen på hållbarhet, där vi infogar hållbart samhällsbyggande för attraktivt liv och boende i miljöer med kallt klimat. Hållbarhet och stabilitet speglas i de tre temana ett gott liv, hållbar användning av resurser och den adaptiva staden. Forskningen skall bedrivas i nära samverkan med intressenter i samhällen med subarktiskt klimat. I projektet värnar vi om ett interdisciplinärt arbetssätt.

I projektet samverkar forskare vid LTU från ämnena arkitektur, byggproduktion, träbyggnad, VA-teknik, energiteknik, statsvetenskap och industriell produktionsmiljö (IPM). För närvarande planerar statsvetenskap och IPM gemensam forskning och publicering med preliminära rubriker som ”The paradox of growth” och ”The resource curse in a local context”, samtidigt som vi samverkar med andra ämnen i projektet.