Är du landstings/regionanställd sjuksköterska och vill besvara en enkät om lärande och inhyrning?

Publicerad: 1 november 2018

Webenkäten berör lärandevillkor och inhyrning och riktar sig till dig som är landstings/regionanställd sjuksköterska eller barnmorska.

Enkäten ingår i ett större forskningsprojekt med syfte att studera villkor för lärande och utveckling i samband med inhyrning inom svensk sjukvård. Projektet bedrivs vid Luleå tekniska universitet under 2017-2020 och finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Inom ramen för detta projekt vill vi bjuda in dig som är landstings/regionanställd sjuksköterska eller barnmorska att delta i en enkätstudie. Enkätens syfte är att få mer kunskap om hur du upplever de villkor för lärande och utveckling som präglar ditt arbete i stort, och i relation till inhyrning.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta detta utan att ange något särskilt skäl. All information behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar som du kan följa via följande länk.  

Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten och du når denna genom att klicka på länken nedan. I enkätformuläret följer mer information om studien och ditt deltagande. Obs! Enkäten bör besvaras via dator. 

Anna Jansson

Anna Jansson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492979
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap