Hoppa till innehållet
Omslagsbild.jpg
Foto: Onni Wiljami Kinnunen / SSAB Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0

Publicerad: 8 mars 2019

Svensk metallindustri har i likhet med många andra industriella verksamheter svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt svårt är det att rekrytera ungdomar och kvinnor. Samtidigt står industrin inför ett tekniskt utvecklingssprång genom introduktionen av olika internet-baserade systemlösningar som ofta går under benämningen Industri 4.0 (eller Smart industri). Den nya tekniken ställer nya krav på den arbetskraft som industrin redan har, främst genom förändrade och ökande kvalifikationskrav. Det handlar alltså både om att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser som kan locka ungdomar, kvinnor och andra grupper som vanligen inte ingår i rekryteringsunderlaget till industri och att samtidigt kompetensutveckla den arbetskraft som industrin redan har. Vårt projekt syftar till att forma rekommendationer för både attraktiva arbetsplatser och kompetensutveckling i en högteknologisk industriell kontext som präglas av Industri 4.0. Vi väljer att fokusera på framtidens kontrollrumsarbete och underhållsarbete då vi bedömer att dessa kommer att påverkas och behöva förändras av teknikutvecklingen. Den nya tekniken kommer att innebära att gränserna mellan arbetare, tjänstemän och entreprenörer förändras. Därför har vi ett helhetsperspektiv på arbetet och arbetsplatserna och inkluderar entreprenörerna.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Video om framtidens underhållsarbete som Edlund & Hellström (2019) skapade i sitt examensarbete.

Examensarbeten

Publikationer

Kontakt

Jan Johansson

Johansson, Jan - Senior professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491412
Felix Lundmark

Lundmark, Felix - Doktorand

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491482