Hoppa till innehållet
byggbranschen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster

Publicerad: 23 januari 2018

Idag är det många byggföretag som använder företagshälsovårdens tjänster i väldigt begränsad utsträckning. Samtidigt vet vi att riskerna inom byggbranschen avseende både hälsa och olycksfall är höga.

Syftet med projektet är att undersöka byggbranschens behov av externt stöd gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Men även att undersöka det utbud av tjänster samt kompetens som idag erbjuds till byggbranschen av företagshälsovård, primärvård och konsultföretag. Projektet ska också synliggöra byggbranschens specifika behov av hälsoförebyggande åtgärder.

Behov av förbättrad arbetsmiljö

Från 1968-1993 fanns Bygghälsan vilket var en företagshälsovård som upparbetade kunskap och kompetens inom just byggsektorn. Genom verksamheten skapades ett omfattande datamaterial vilket branschen använde som underlag för att ta flera viktiga beslut angående buller, belastning, eksem och användningen av asbest. Idag är inte företagshälsovårdens kompetens avseende byggbranschens behov lika koncentrerad och bred. Dessutom har fler aktörer inträtt på marknaden då både primärvården samt olika konsultföretag erbjuder olika tjänster och utbildningar inom samma område, vilket sammantaget medfört att byggföretagen ofta endast köper ett grundutbud av hälsoundersökningar från företagshälsovården. Därigenom har ett moment 22 uppstått där företagshälsovården som en följd inte heller utvecklar specifik kompetens för byggbranschens behov, eftersom den inte efterfrågas. Utmaningarna blir flera dels med tanke på branschens kända behov av ett förbättrat arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetsarbete, dels med tanke på en mer differentierad och oklar bild av det utbud av tjänster och kan möta byggbranschens behov inom dessa områden.

 

Kontakt

Leif Berglund

Leif Berglund, Universitetslektor

Telefon: 0920-493087
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Maria Johansson

Maria Johansson, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491471
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle