Hoppa till innehållet
Säkerhet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Effektivare SAMverkan – Säkerhet på gemensamma arbetsställen

Publicerad: 11 oktober 2016

I gruvindustrin har anlitandet av entreprenadföretag ökat i omfattning de senaste decennierna, något som inte varit problemfritt. Speciellt uppmärksammat har ökade olycksfallsrisker blivit, och redan 1984 pekade Svenska gruvföreningen på ett ökande behov av att informera entreprenörer om olycksfallsrisker vid gruvarbete.

Andra tidiga internationella studier visade på att tillfälliga arbetare råkade ut för fler och allvarligare olyckor än den fasta personalen. Den ökade risken ansågs exempelvis kunna bero på vilka specifika arbetsuppgifter som utfördes och bristande kompetens. Problematiken kan dock även kopplas till att det handlar om flera företag som arbetar i anslutning till varandra på gemensamt delade arbetsställen, och de brister som kan uppstå vad gäller exempelvis kommunikation och gemensam syn på säkerhet. Detta kan skapa risker för såväl entreprenörer som beställare och visar på vikten av fungerande samordning mellan inblandade parter.

Syftet med projektet är att studera säkerhet och samordning på gemensamma arbetsställen i gruvindustrin. Projektet drivs i samarbete med LKAB och finansieras av Hjalmar Lundbohm Research Center.   

Projektledare

Magnus Nygren

Magnus Nygren, Universitetslektor

Telefon: 0920-491767
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle