Hoppa till innehållet
DSC_1622.jpg

Framtidsoperatören

Publicerad: 9 oktober 2012

LTU och Chalmers skall utveckla framtidens verktyg för de över 150 000 operatörer som varje dag skapar enorma svenska exportvärden. Industrins konkurrenskraft är beroende av snabba förändringar och anpassning av produkter till en global marknad. Vår forskning har tidigare visat att operatörer med moderna verktyg kan förbättra sin reaktionsförmåga och kvalitet med över 50 procent. Det innebär potentiella miljardvinster för företagen.

Det tvåriga projektet Framtidsoperatören, inom Vinnovas program för utmaningsdriven innovation, kommer nu att utveckla framtidens elektroniska verktygslådor för verkstads- och gruvindustrin. Smarta telefoner och bärbara kommunikationsverktyg ger verkstads- och gruvoperatörer bättre arbetsredskap, arbetsmiljö och möjligheter att hantera sociala nätverk och kommunikation inom företaget. Pappersfria verkstadsgolv ger även stora miljövinster. Projektet omfattar inte enbart de konkreta verktygen utan även arbetsorganisation och arbetsinnehåll samt analysmetoder, uppgiftsidentifiering och analys av lämplig nivå på beslutsstöd.
 
Framtidsoperatören är ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt att möta framtida demografi-utmaningar för en åldrande svensk arbetskraft. Avancerad informationsteknik från projektet ger äldre, yngre och utlandsfödda nya möjligheter att arbeta på en starkt konkurrensutsatt marknad.
 
Vi kommer också att kunna se en hel rad andra positiva effekter; såsom att Sverige genom en nationell satsning på moderna verktyg för sina framtida industriarbetare associeras med humanism, framåttänkande, innovationsfokus och möjligheter.
 
Projektet genomförs i samarbete med AB Volvo, LKAB, Sandvik, Boliden, SKF, SAAB AB, AstraTech, Beijer Electronics, Göteborgs tekniska college, ATS, Capee och CGM.
 
Vinnova har beviljat 10 miljoner till projektet och industrin satsar motsvarande summa.
 
Projektgruppen vid LTU består av:

Lena Abrahamsson (projektledare)
Jan Johansson
Camilla Grane
Håkan Alm