Hoppa till innehållet
Future deep mining
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I2Mine

Publicerad: 5 oktober 2016

I2Mine (Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future) är ett stort EU-finansierat projekt som avslutades under 2016. I projektet har deltagare från 26 organisationer i 10 länder utvecklar ny teknik för gruvbrytning på stora djup.

Jan Johansson har varit projektledare för den del som handlar om ”Health and safety and environmental aspects in future deep mining” där 9 partners från 7 länder samarbetat för att utveckla en säker arbetsmiljö och attraktiva gruvarbetsplatser.

Deltagare från LTU har varit: Jan Johansson, Joel Lööw, Bo Johansson, Eira Andersson, Malin Shooks och Lena Abrahamsson. Aktiviteterna har inkluderat utvärderingen av i projektet utvecklad teknologi samt framtagandet av principer för utvecklingen av framtida gruvarbetsplatser. LTU insats har resulterat i tre publikationer som sedan utvecklats till artiklar och konferensbidrag:

  • Designing the Safe and Attractive Mine
  • Lean Production in Mining: an overview
  • Safety and Health in European Mining