Hoppa till innehållet

Lärares arbetsvillkor i tider av konkurrens, val och privatisering

Publicerad: 5 oktober 2016

Projektets fullständiga namn: Lärares arbetsvillkor i tider av konkurrens, val och privatisering: en jämförelse mellan Sverige och Australien

I Australien har utbildningssektorn sedan länge karaktäriserats av privata alternativ, vilket innebär att vi kan lära av att jämföra med den kontexten. I detta projekt fokuseras lärares arbetsvillkor i relation till organisering av arbetet och anställningsvillkor, i ljuset av nuvarande privatiserings-, marknadiserings-, val- och konkurrensagendor. Projektet utgör ett systerprojekt till det FORTE-projektet, och är en jämförande studie kring hur lärare upplever sina arbetsvillkor i Sverige respektive Australien.

Projektet omfattar även forskarutbyten, på junior och senior nivå. Karolina Parding leder projektet, men även Anna Berg-Jansson samt Mats Jakobsson ingår i den svenska delen av projektteamet. Samarbetspartners i Australien är University of Sydney samt Curtin University; Curtin Business School. Projektet finansieras av STINT och pågår mellan 2014-2020.