Hoppa till innehållet
Foto: Börje Rönnberg/LKAB
Foto: Börje Rönnberg, LKAB Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri

Publicerad: 5 oktober 2016

Olycksfallsfrekvensen inom den svenska gruvindustrin har sjunkit påtagligt under de senaste 20 åren. Detta tillskrivs vanligen omfattande förändringar inom teknik (t ex automation) samt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och nya organisationsformer.

Branschen är dock fortfarande i behov av utvärdering av den relativa effekten av var och en av dessa förändringar, samt hur de olika faktorerna har påverkat varandra (inklusive den kumulativa effekten) under dessa tjugo år. Detta är viktigt för att få en djupare förståelse för hur framtida säkerhetsrelaterat utvecklingsarbete kan utformas och implementeras inom branschen.

Syftet med studien är således att analysera vilka tekniska, organisatoriska och strukturella förändringar (inklusive nya lagkrav och säkerhetsrutiner) som - direkt eller indirekt - kan ha förbättrat säkerheten inom gruvindustrin de senaste tjugo åren. Baserat på denna avser vi att forma en färdplan för gruvindustrin det fortsatta arbetet med att skapa och upprätthålla attraktiva arbetsplatser där hälsa och säkerhet är högt på dagordningen.

Projektet drivs i samverkan med Gruvindustrins arbetsmiljökommitté (GRAMKO), bestående av representanter från svenska gruvor och mineralproducenter samt fackförbund och Arbetsmiljöverket, och finansieras av de deltagande företagen och det strategiska innovationsprogrammet SIP-STRIM som är en samverkan mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Medverkande:
Magnus Nygren
Joel Lööw
Jan Johansson