Hoppa till innehållet
Byggsäkerhet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Risk och säkerhet i byggbranschen

Publicerad: 12 oktober 2016

Svensk byggindustri har under det senaste decenniet uppvisat en positiv trend då det gäller arbetsolycksfall. Samtidigt måste vi konstatera att många fortfarande skadas i sitt arbete.

Vid en jämförelse med andra industriverksamheter ligger byggbranschen högt i skadestatistiken. Trots att byggsektorn sysselsätter många personer är forskningen om svenska förhållanden sparsam och fragmentiserad. Det finns olika uppfattningar om orsakerna till bristerna, vilket hindrat genomförandet av ett effektivt gemensamt åtgärdsprogram.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket kommer har en kunskapssammanställning tagits fram som belyser säkerhet generellt och olycksfall specifikt i byggbranschen. Rapporten vänder sig både till Arbetsmiljöverket och till olika arbetsmiljöaktörer och förväntas bidra till att skapa ett underlag för parternas fortsatta arbete med att förebygga olycksfall och relaterade arbetsmiljöproblem. Kunskapssammanställningen är baserad på ett stort antal vetenskapliga artiklar som behandlar olycksfallsstatistik, riskarbete, program, modeller och metoder för säkerhetsarbete, säkerhetsklimat, ledningens betydelse för säkerhet, beteendeforskning, etc.

Sedan kunskapssammanställningen publicerats har forskargruppen fortsatt att publicera artiklar, främst byggt på olycksfallsstatistik i byggbranschen.

Medverkande: Jan Johansson (projektledare), Leif Berglund, Maria Johansson, Magnus Nygren, Kjell Rask, Björn Samuelson, Magnus Stenberg

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.