Hoppa till innehållet
STRIM SAFE
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

STRIM SAFE

Publicerad: 28 april 2019

Syftet med projektet är att förbättra arbetsplatssäkerheten inom gruvindustrin utifrån praxis, strategier och principer samlade från svenska och internationella gruvföretag. Projektets mål är att utveckla strategier och proaktiva indikatorer som syftar till att förbättra säkerhetshanteringen och bidra till att göra företag i branschen attraktivare arbetsgivare.

Fullständigt projektnamn: Strategier och indikatorer för minsäkerhet

Syftet med projektet är att förbättra arbetsplatssäkerheten inom gruvindustrin utifrån praxis, strategier och principer samlade från svenska och internationella gruvföretag. Projektet behandlar två områden inom SIP STRIM-agendan: det tredje området "Mining" genom att bidra till 2030-visionen om nollolyckor i branschen och det sjunde området "Attraktiva arbetsplatser" genom att bidra till 2030-visionen om proaktiv riskkontroll och övergripande minskning av dödsfall. Projektets mål är att utveckla strategier och proaktiva indikatorer som syftar till att förbättra säkerhetshanteringen och bidra till att göra företag i branschen attraktivare arbetsgivare.

Projektet fokuserar på SIP STRIMs kort- till medellångsiktiga mål genom att utveckla metoder som syftar till att hantera och styra arbetsmiljön genom att till exempel lyfta fram säkerhetseffekterna av automation och ge en överblick över säkerheten i förhållande till entreprenörer. Projektet kommer att bidra till de långsiktiga målen genom att utveckla metoder som fokuserar på säkerhetshantering och förebyggande av skador. Projektet kommer mer specifikt att ge en kvantitativ beskrivning av säkerhetssituationen i ett antal svenska och internationella gruvföretag, en beskrivning av säkerhetsrelaterade metoder i ett utvalt antal företag och en djupgående analys av dessa metoder och hur de kan systematiseras i form av proaktiva säkerhetsstrategier och indikatorer. Resultaten av projektet kommer att spridas genom konferenshandlingar och artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Kontakt

Jan Johansson

Johansson, Jan - Professor, Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491412
Joel Lööw

Lööw, Joel - Biträdande universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493411
Magnus Nygren

Nygren, Magnus - Biträdande universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491767